Nyheder HI Atletik

HI Atletik starter løbehold for 10-13 årige

WEB editor - Thursday, October 17, 2019

 


Træningsforløb i Skanderborg med fokus på løb

Vær med i et forløb med fire træninger med løb i skov, løb på sti og indendørs leg.

Cross løb for 10-13 årige

HI Atletik holder atletikstævne den 1. september

WEB editor - Sunday, August 25, 2019

Se mere her

Generalforsamling 26.2.19 i HIet

WEB editor - Sunday, January 27, 2019

Generalforsamling 2019
Tirsdag den 26. februar 2019, kl. 19.30-ca. 21.
HIet - klublokalerne ved Niels Ebbesen Hallen, Højvangens Torv 4, Skanderborg

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Beretning (Bjørn)
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab (Steen)
4) Fremtidig virksomhed
5) Indkomne forslag
6) Budget og kontingentfastsættelse
7) Valg af formand: Bjørn Lundgaard-Madsen er villig til genvalg
Valg af sekretær:
Valg af 1-2 menige medlemmer: Martin Kolind-Sporring og Thomas H. Larsen er villige til genvalg
Kasserer Steen Schott Nielsen og næstformand Max Boderskov er ikke på valg



HI Skanderborg Atletik
HI Atletik er en ung atletikklub i Skanderborg.
Du er altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, hvis du har lyst til at være med eller har spørgsmål. 

Træningstidspunkter:

Træningstidspunkter meldes ud på hjemmesiden og på facebook siden ”HI Skanderborg Atletik Medlemsgruppe” – hvor alle medlemmer og deres forældre optages. Vi har som mål, at der mindst er en gang træning om ugen året igennem.